Halden Dykkersenter
Halden Dykkersenter, Lundestadveien 2, 1789 Berg i Østfold, Tlf: 69 18 83 33, post@hadykk.no
FORSIDEN
APNINGSTIDER
DYKKING
Kurs
Utleie
KONTAKT OSS


Meld deg på vårt nyhetsbrev
Navn:
E-post:

Vi har sett nærmere på de tre største klubbene i østfold og delt ut ris og ros. Vi overlater til dere å trekke ut essensen av vår anmeldelse.
Vi har sett på:

  • Innmelding
  • Mottagelse i klubb
  • Aktiviteter
  • Lokaler
  • Antall medlemmer
  • Kan tilby
  • Klubblokale
  • Pris
  • Konklusjon

Moss Undervannsklubb. (MUK) 

Moss undervannsklubb er sannsynligvis Østfolds 3dje største klubb med sine om lag 70 medlemmer. Klubben har mange spennende medlemmer og fremstår som svært ”oppadgående”.


Innmeldingen i Moss undervannsklubb har siden vår forrige "kritiske blikk" blitt dramatisk mye bedre. Her er det både telefon og epostadresser til klubbens styre, dette betyr at hvis man ønsker å prate med noen kan man telefonisk ta kontakt. Nettsidene er blitt kjempefine med en flott faktisk presentasjon av klubbens kompressoranlegg m/nitrox. (vi håper også på noen bilder fra klubblokalene) Klubben nettsider på http://www.muk.no

Klubbens formann Anita Wulvik (35) understreker at klubben etterstreber en sunn profil med varierte og sosiale aktiviteter. Det er klubbkvelder en gang pr uke, varierte turer med båt som varsles via sms eller email, årsfester og andre sosiale lag.

Klubbhuset til klubben er svært bra, her et det akvarium, en gammel hjelmdykker, kjøkken til matlaging på klubbmøter og lokalene ligger ca 20 meter fra sjøen.

Lokalet er pent innred og har kompressor og Nitroxfylling.

Klubben driver med skolevirksomhet, det fremstår som noe merkelig at man blander en ”ikke kommersiell” klubb med noe som de fleste oppfatter som kommersiell skolevirksomhet. Alle klubbene i Østfold har instruktører som medlemmer, men ingen har tatt dette så langt som Moss undervannsklubb. Noen mener dette er negativt, mens andre synes dette er et supert tilbud som man kan benytte seg av fordi at kursene blir billigere. Hva bør en klubb drive med?

Klubben fremstår som svært bra for dykkere som har dykket en stund, klubben har det høyeste antall dykkere med rebreathere og var tidlig ute med nitrox.
Som nybegynner uten kontakter i klubben må du ha tålmodighet. Ikke forvent noen spesiell velkomst, men kjenner du folk i klubben har du mye bra i vente.

Dybdegrenser settes etter sertifikatdybder, noe som er bra. Dette følges opp ved dykkerlogg som hver enkelt må signere etter endt dykk. Klubben forlanger riktig sertifisering for aktuelle dybder, men understreker at medlemmene må bidra med korrekt informasjon (tillit under ansvar).

Prisen er 600,- pr år, og dette inkluderer luftfylling. 

+ Klubben har de ”råeste” klubblokale av alle klubbene i Østfold. Mange bra folk som er medlemmer. Klubben har nitrox og sms varsling ved klubbturer. Det dykkes etter sertifikatdybder. Klubben har fått svært bra nettsider. (og engasjert ledelse).

- Klubben driver med egen skole i stedet for å bruke energien i klubben på bedre ting. Båt??

 En sterk femmer.


Fredrikstad Sportsdykkere (FSD)

Fredrikstad Sportsdykkere er en klubb som tar imot alle typer dykkere. Klubben har ca 100 medlemmer og er en velfungerende klubb med mange bra personer. Klubben har 40 årsjubileum neste år og er Østfolds eldste klubb ano 1966. 

Lise Øistad (36) er klubbens leder og sier at klubben etterstreber en god familieprofil med strenge sikkerhetsregler og ønsker en ”åpent for alle” filosofi. Klubben har en litt større skøyte som rommer mange dykkere, det har vært opptil 40 personer med på tur med skøya. Dette fungerer svært bra i praksis og klubben har et variert og rikt aktivitetsnivå. Alt fra UW-jakt til overnattingsturer.

Innmeldingen kan foregå via internett, eller man kan kontakte en i klubbens ledelse pr telefon. Internettsidene til klubben inneholder en god oversikt over ledelsen i klubben med telefoner og emailadresser. Selve innmeldingen fungerer bra, men oppfølgingen etter at du er blitt medlem baserer seg på en del initiativ fra deg som ny medlem.

Vær forberet på å være litt oppsøkende for å komme i gang, etter at du har skjønt hvordan ting henger sammen fungerer det bra.
Klubben har en nettside på http://www.fsd.no

Fredrikstad Sportsdykkere har ingen dybdegrense men lar alle som deltar i klubbregi dykke etter det nivået man er sertifisert for. Dette fungerer bra i teorien, men det har vært flere eksempler på at dykkere som ikke er sertifisert for aktuell dybde har dykket dypere enn sertifisert dybde. Klubben har til tider slitt med at ”noen få” cowboydykkere skryter av større dybder under organiserte turer, men de aller fleste i klubben tar reglene på alvor.

Klubben passer på nye medlemmer og har et opplegg som gjør at du som ny dykker får dykke med en litt mer erfaren dykker fra klubben de første gangene du dykker i klubbregi.

Klubben er svært bra for alle typer dykkere, både nye og vidrekommende, samt at klubben kanskje har noen av de fremste tekniske dykkere i Østfold som medlemmer.

Prisen for medlemskap er 1200,- pr år, og inkluderer gratis luftfylling. Første året som medlem betaler du halv pris (600,-)

 Klubben har nå anskaffet egne klubblokaler som er under oppussing.
+ Klubben fremstår som en voksen klubb, synspunkter fra medlemmer blir tatt på alvor og ingen blir feid under teppet. Egen båt og snart egne klubblokaler. Bra internettsider og informasjon. Familien kan trygt bli med på tur uten å dykke. Rikt og variert aktivitetsnivå i klubben (både på land og i vann). Klubben setter dybdegrenser etter hva du har som grense på sertifikatet.

 - Kan fremstå som noe uorganisert på tur, det oppleves at enkelte personer gir ”blaffen” i klubbens sikkerhetsregler og dette kan virke litt skremmende på nye medlemmer. Klubbens medlems avis(er) (Bånn-stoff) trenger desperat en ansiktsløfting og av en eller annen grunn gis terminturene ut i egen avis.

 En god femmer.


Halden Sportsdykkere (HSD)

Halden sportsdykkere er sannsynligvis Østfolds største og nest eldste dykkerklubb etablert 1971. Klubben har i dag ca 150 medlemmer. Klubben etterstreber en ”familie” profil med spesiell fokus på sikkerhet og ”åpent for alle”.

Klubbens leder Øyvind Karlsen (32) understreker at dykkere som ikke dykker innenfor klubbens regelverk kan bli utvist.

Klubben har en dybdegrense på maksimalt 30 meter og dette fungerer bra i praksis, det er derfor lite rom for useriøs dykking eller såkalt ”cowboydykking”.

Innmelding i klubben foregår utelukkende via internett, fulgt av et velkomstbrev som forklarer deg hvordan ting fungerer.

Innmeldingsprosessen og tiden frem til ditt første dykk i klubbregi kan fremstå for noen som litt upersonlig, så vær forberet på å ta litt initiativ selv.
Klubben har en bra nettside på http://www.haldensportsdykkere.org

Halden Sportsdykkere har dessverre ikke eget klubblokale hvor medlemmene kan møtes, men klubben har en svært kjekk ”rorbu” som man kan skifte klær og oppbevare bagger og lignende ved dykketurer (Stensvikbua).

Årsmøter og regulære klubbmøter finner allikevel sted i lånte lokaler, med mindre soppforeningen i Halden reserverer de samme lokaler i forveien. I all hovedsak en god klubb for nybegynnere og litt vidrekommende dykkere. Ingen god klubb for tekniske eller avanserte dykkere.

Pris: Det koster kr 400,- pr år å være medlem, dette inkluderer medlemsbladet (Hobbyfrosken), skal du ha tilgang til kompressor (gratis luft) koster dette 200,- ekstra.

+ Klubben har eget Nitrox panel, og et medlemsblad som er svært bra. Klubben har mange gode personer som er strategisk plassert i klubben. Sikkerhetsreglene i klubben praktiserer til punkt og prikke, dette skaper trygghetsfølelse. Klubben har egen båt og svært god (ny) kompressor. Varsling på mobiltelefon ved dykketurer.

 - Klubben er til tider noe tiltaksløs og lite kreativ. Båtturene kan til tider bli korte og mangler spennende mål. Til tider kan det være uklart hvem som leder turer og aktiviteter, dårlig informasjon (breefing) før båtturer. Klubben setter for strenge grenser for de som er utdannet til dypere dykking, derfor kan det fort bli ”kjedelig”.


 En solid femmer.