Halden Dykkersenter
Halden Dykkersenter, Lundestadveien 2, 1789 Berg i Østfold, Tlf: 69 18 83 33, post@hadykk.no
FORSIDEN
APNINGSTIDER
DYKKING
Kurs
Utleie
KONTAKT OSS


Meld deg på vårt nyhetsbrev
Navn:
E-post:

PADI's norske kontor legges ned.

PADI's kontor i Norge skal fra 1ste mars 2006 legges ned.
All administrasjon skal flyttes til gøteborg, sier PADI i en pressemelding.

De fleste instruktører og PADI dykkersentre synes dette er svært trist siden administrasjonsveien blir tyngre, dyrere og noe mere komplisert. I første omgang vil sertifikatbestillinger og duplikater av sertifikat bli berørt. Det vil ikke lenger bli mulig å ringe PADI direkte for en kopi av mistet sertifikat.

Vi stiller oss litt avventende til flere ulemper/fordeler med flyttingen, men vi synes uansett det er svært beklagelig at den norske filialen legge ned.
PADI i Norge har vært en forkjemper for at bla. bøker skal ha norsk språk, samt oversettinger av eksamensmateriell m.m.
Vi beklager også at noen av de "gode" menneskene på PADI's kontor mister jobbene sine.

PADI's øverste sjef i Norge Trond Skåre, vil fortsette i ny stilling som regionssjef.

PADI uttaler videre at grunnen til sentraliseringen er å skape en mer effektiv organisasjon, med økt grad av service.

Halden Dykkersenter har sendt en mail til Mark Caney, (vice-president i PADI international) hvor Halden Dykkersenter beklager på det sterkeste avgjørelsen om nedleggelsen. Mark Caney sier til Halden Dykkersenter at de ikke alltid er like fornøyd med alle avgjørelser som må tas, men at dette er nødvendig for å opprettholde god service.

Alle som ønsker kan sende en mail med synspunkter på nedleggelsen til mark.caney@padi.co.uk (husk å bruk engelsk språk).

Hilsen
Halden Dykkersenter.